Turvauuenduste gruppide puhastus ja konsolideerimine

Aasta lõpp on kohe kohe käes ja nüüd on õige aeg üle vaadata turvauuenduste grupid Configuration Manageris. Iga aasta lõpp või uue aasta alguses eemaldame viimase 12 kuu turvauuenduste grupid ja lisame need aastasse gruppi. Aastase grupi jätame alles raporteerimise jaoks.

Configuration Manageris on väga oluline, et oleks kokkulepitud konkreetsed nimede standardid, et keskkond oleks lihtsasti automatiseeritav ja auditeeritav.

Aga vaatame seda konkreetset juhtumit lähemalt. Selles näites on olemas kindel nimede standard turvauuenduste jaoks.

Nt. Iga kuu olete teinud ühe turvauuenduste grupi tööjaamadele ja sellega seoses on teil neid kokku vähemalt 12 tk.

 • SUM WRK 2017 01 January
 • SUM WRK 2017 02 Feburary
 • SUM WRK 2017 03 March
 • SUM WRK 2017 04 April
 • SUM WRK 2017 05 May
 • SUM WRK 2017 06 June
 • SUM WRK 2017 07 July
 • SUM WRK 2017 08 August
 • SUM WRK 2017 09 September
 • SUM WRK 2017 10 October
 • SUM WRK 2017 11 November
 • SUM WRK 2017 12 December

Kui teil on olemas taolised grupid korrektsete nimedega, siis me saame kasutada järgnevat PowerShelli skripti, mis kõigepealt loob SUM WRK 2017 Compliance grupi ja siis liigutab SUM WRK 2017 XX gruppidest turvauuendused SUM WRK 2017 Compliance gruppi.

Consolidate-ConfigMgrSWGroups.ps1

Pilt on võetud siit