Mõned mõtted kujutisfaili loomistest või mitte loomisest

Windows 8 tulekuga arvasin ma, et operatsioonisüsteemi paigaldusest ei ole mõte enam rääkida. Ma uskusin, et Windows 8 on oma arengus seal maal, nagu operatsioonisüsteem meie nutitelefonis. Vajutad nuppu ja kogu Windowsile tehakse värskendus ja peale seda on kasutaja seadistused / rakendused tagasi nii nagu varasemalt. Tegelikkuses muidugi asjad päris niimoodi ei läinud. Windows 8 / 8.1 versiooni paljud ettevõtted juurutada ei tahtnud, kuna puudus see vana Start menüü ja ettevõtted jätkasid Windows 7 kasutamist.

Esimeste Windows 10 projektide tulekuga nägin ma, et ettevõtted on tegelikkuses päris hädas operatsioonisüsteemi paigaldusega ja enamasti tehakse seda valesti. Hädas ollakse järgmiste teemadega:

 • Kujutisfaili loomine
 • Töökoha paigaldusega seotud probleemid
  • Tehakse liialt vähe asju automaatselt ja tehnik peab käsitsi pärast masinad üle seadistama
  • Puudub telemeetria
  • Puudulik vigade kontroll
  • Kas seadme paigaldus oli edukas või mitte
  • Puudulik osakondade kaardistus.
  • Ei teata, mis osakond mis tarkvara kasutab
  • Seadmeid ei märgistada
  • Kes, kus ja millal seadme paigaldas
 • Pole kokku lepitud täpseid ärinõudeid seadme paigalduseks
  • Palju mälu, protsessorit jne peaks igas masinas olema
  • Kes ja kus peaks saama seadmeid paigaldada
  • Millisele konfiguratsioonsile peaks iga seade vastama
 • Draiverite paigaldamine
 • BitLocker seadistuste tegemine
 • Puudulik BIOSi konfiguratsioon ja uuendus
 • Seadmeid paigaldatakse Legacy BIOS konfiguratsioonis.
  • Windows 10 seadmeid tuleks paigaldada ainult UEFI ja SecureBoot´ga

Probleeme on kindlasti veel aga need on enamasti need põhi valukohad, mida olen oma klientide juures kohanud. Operatsioonisüsteemi paigaldus on kindlasti keeruline ja eeldab, et sellesse investeeritakse vahendeid ja aega. Kui seda teha kontrollimatul viisil või lasta seda teha inimesel kellel puuduvad selleks vajalikud oskused, siis enamasti sellest midagi head välja ei tule.

Selles postituses tahaksin rääkida lähemalt ainult kujutisfaili loomisest. Inglise keeles kasutatakse mõisteid nagu Reference Image või Golden Image. Windows XP, Vista / 7 ja 8.1 ajal oli meie soovitus, et kujutisfaili peaks kindlasti tegema. Kui kujutisfaili ei teeks, siis ühe seadme paigaldus oleks väga aeganõudev. Kui te võtaksite Windows 7 SP1 ISO meedia, siis sinna lisaks tuleks juurde paigaldada üle 200 erineva uuenduse pluss veel lisaks muid olulisi paranduspakette. Ühte seadet paigaldaksite kasutajale vähemalt kaks päeva või rohkem.

Kui me kujutisfaili teeme, siis seda tuleks teha kindlasti virtuaalses masinas. Paljud kliendid on teinud seda füüsilise masina peal ja käsitsi, kuid selline käitumine on mitmel põhjusel vale. Tavaliselt öeldakse, et ükski reegel pole kivisse raiutud aga operatsioonisüsteemi paigalduses on meil väga kindel raamistik, kuidas see läbi tuleb viia. Kui Te teete kujutisfaili füüsilise masina peal, siis tuleb sellega kaasa väga palju erinevaid draivereid ning lõpptulemusena ei ole kujutisfail puhas.

Kui Te loote seda täna füüsilise masina peal, siis palun kindlasti lõpetage see tegevus ning jätkake ainult virtuaalses keskkonnas.

Teiseks, kujutisfaili loomine peab olema automatiseeritud. See tähendab seda, et kogu protsess peab olema automatiseeritud algusest lõpuni. Kui keegi teeb seda käsitsi, siis võib juhtuda seda, et mingisugused asjad jäävad tegemata või tehakse neid asju valesti. Masspaigalduse puhul on väga oluline, et sinna vigu sisse ei tuleks. Kujutage ette, kui te haldate 10.000 seadet ja te olete paigaldanud vigase kujutisfaili 2000 või 5000 seadmesse. Neid juhtumeid, kus asjad on valesti läinud on vägagi palju olnud.

Kujutisfaili loomiseks on meil kaks varianti. Kas seda teha läbi Configuration Manageri või läbi MDT ehk Microsoft Deployment Toolkiti. Mõlemad lahendused pakuvad meile kõike, mida meil selleks ülesandeks vaja on ning eraldi ühtegi kolmanda osapoole tarkvara tarvis ei ole. Nagu näiteks Acronis või Ghost vms.

Mina soovitan kujutisfaili luua läbi MDT. MDT lahendust on väga lihtne paigaldada ning ta nõuab väga vähe nõudeid toimimiseks. Lisaks on MDT tasuta ning väga lihtsasti ühest keskkonnast teise migreeritav.

Kujutisfaile on meil kolme erinevat tüüpi. Vastavalt vajadusele võib neid luua ka rohkem kui ühe aga parima praktika järgi peaks neid olema nii vähe kui võimalik. Mida rohkem Te neid teete, seda rohkem haldust see nõuab.

Kujutisfaili tüübid:

 • Thin ehk õhuke
  • Õhukese kujutisfaili puhul pannakse puhtale keskkonnale juurde veel järgmised komponendid
   • C++ Libraries
   • .NET
   • Viimased turvauuendused
 • Thick ehk paks
  • Paksu kujutisfaili puhul pannakse sinna sisse kõik rakendused mida lõppkasutaja vajab oma tööks. Paksu kujutisfaili kasutatakse enamasti koolitusklassides.
 • Hybrid ehk hübriid
  • Hübriid kujutisfaili puhul lisatakse kõik see mis kirjeldatud õhukeses kujutisfailis ning lisaks veel mingi konkreetne ärirakendus mida kõik lõppkasutajad vajavad. Enamasti on selleks olnud Microsoft Office vms.

Tavalises äriettevõttes võiks kasutada õhukest või hübriid kujutisfaili. Õhukese kujutisfaili eeliseks on paindlikus. Kui Teil on erinevad osakonnad ja nende raames erinevad rakendused ja seadistused, siis paigalduse ajal saate Te teha need paigaldused ja muudatused, mida Teil reaalselt sellele kasutajale vaja läheb.

Hübriid kujutisfaili puhul võiks sinna juurde lisada nt Office ja kõik. Ülejäänud rakendused ja seadistused võiksid tulla juba reaalse seadme paigalduse ajal. Sellisel juhul hoiame suuremate rakenduste installatsiooni ajalt kokku ning paigaldus toimub kiiremini.

Paks kujutisfail võiks jääda ainult klassiruumi või siis spetsiaalsetel juhtumitel äriettevõttesse, kuid siis peaks olema see teadlik ning põhjendatud valik!

Kui te paigaldate täna Windows 10 versiooni, siis tuleks kaaluda ja vaadata kas eraldi kujutisfaili tuleb üldse luua. Selleks on kaks põhjust miks seda enam ei peaks tegema:

 •  Igakuised uued ISO meediad viimaste uuendustega
 • Igakuised kumulatiivsed uuendused aka Cumulative Updates

Windows 10 puhul peaksite Te alla laadima iga kuu uue ISO ja välja vahetama olemasoleva meedia Configuration Manageris või MDT´s. Paigaldusajal saame me vajadusel ära eemaldada sisemised rakendused, paigaldada C++ paketid, .NET ja viimased turvauuendused jne.

Ennem tasuks muidugi olemasolev kujutisfaili tegemise protsess üle vaadata ja mõelda, kuidas see protsess ilma Teie enda kujutisfailita võiks välja näha. See võib endaga kaasa tuua muudatusi paigaldusprotsessis. Lisaks tuleks üle mõõta reaalne paigaldusaeg ilma Teie enda kujutisfailita. 

Kokkuvõtteks

Kui Te täna loote Windows 10 jaoks eraldi kujutisfaili, siis tasuks see korraks üle analüüsida ja vaadata kas sellel on sügavamat mõtet. Kui peaks selguma, et see tegevus on kindlasti vajalik, siis palun kindlasti järgige parimaid praktikaid. Siinkohal tooks välja kõige olulisemad reeglid kujutisfaili loomisest:

 • Kujutisfaili loomine peab olema automatiseeritud
 • Kujutisfaili tuleks luua ainult virtuaalses masinas
 • Uuenda kujutisfaili kord kuus või kvartalis
 • Kasuta õhukest või hübriid kujutisfaili
 • Ära kasuta tundmatuid skripte

Kui Teil on abi vaja Windowsi paigaldusega, siis võtke julgelt ühendust 🙂

 

Tunnuspilt on võetud siit