Tervist,

Minu nimi on Kaido Järvemets. Minu tegevuse fookuses on lihtsalt hallatava, automatiseeritud ja kontrollitava süsteemi loomine suurtes seadmeparkides läbi keskhalduse lahenduste juurutamise, lähenedes asjadele protsessiliselt. Olen arendaja, konsultant/koolitaja ja kommuunikujundaja ja blogija, spetsialiseerudes teemadele nagu Microsoft Enterprise Mobility +Security (Azure Active Directory, Microsoft Intune, Azure Information Protection, Configuration Manager) ja Microsoft AzurePowerShelli automaatika.

Oma töös keskhalduse juurutamisel lähtun ettevõtte tegelikest strateegilistest vajadustest, aidates koostöös IT juhtide ja tehnikutega näha suuremat pilti, vaadata pikalt ette ettevõtte vajadusi, näha tänaseid pudelikaelasid ning leida siis tegelikult vajaminevaid lahendusi, kuidas kõik omavahel sünkroniseeritud oleks. See tagab standardiseeritud, põhjendatud ja monitooritava tulemuse nii, et hiljem on vaja vaid vajutada „punasele nupule“ ja asjad hakkavad ise juhtuma. Minu töös on oluline panna kokku küsimus MIKS ja alles seejärel KUIDAS.

Selliselt tegutsedes …

  • Hoiab firma kokku suuri rahasummasid, kuna loodud süsteem on automatiseeritud.
  • Väheneb oluliselt tehnikute tööaja kulu, sest nad ei pea tegema paigaldusi käsitsi. Suurema töö saab minu poolt tehtud.
  • Vähendab tulevikuriske, sest süsteem on standardiseeritud, kontrollitav ning meeskond on koolitatud.
  • On tagatud järjepidevus, sest hiljem olen olemas, et kontrollida loodud heade praktikate kinnipidamist.

Minu kogemus tuleb suurte ettevõtetega töötamisest ning suurest kirest valdkonna ja uue tehnoloogiate analüüsi ja arendamise vastu. Minu huvi keskhaldus teemade vastu tagab mulle värske siseinfo, mida jagan läbi koolituste ja blogipostituste.

LÜHIDALT, olen see, kes oskab ettevõtteid aidata keskhaldusega ja pilve teenuste juurutamisel ja migratsioonil pilve.

Märkimisväärne:

  • Omandasin Microsoft Most Valuable Professional (MVP) tiitlit 2011 aastal, Microsoft Enterprise Mobility kategoorias (ainuke Baltikumis, üks 50-st maailmas)
  • 10+ aastat tegevust
  • Olen pikalt olnud spetsialiseerunud Microsoft Enterprise Mobility +Security (Azure Active Directory, Microsoft Intune, Azure Information Protection, Configuration Manager) ja Microsoft Azure, PowerShelli automaatika lahendustele.